Кошик
Немає відгуків, додати

Договір

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

ФОП Ляшенко Д.Є, іменоване надалі «Продавець», в особі директора Городніченка Владислава Олександровича, який діє на підставі статуту, з одного боку, пропонує необмеженому колу осіб укласти Договір купівлі-продажу, на наступних умовах:

Терміни та визначення:

Акцепт - це відповідь особи про повне і беззастережне прийняття оферти, шляхом оформлення і оплати Замовлення.

Дистанційний спосіб продажу товару - реалізація товару за Договором на підставі ознайомлення покупця з описом товару, наданим Продавцем, шляхом забезпечення доступу до каталогу, фотознімкам і таке інше, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення покупця з товаром або зі зразками товару при укладенні такого договору .

Інтернет-магазин - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», інформаційний ресурс Інтернет-магазин DLight https://shop.dlight.com.ua/ ), за допомогою якого Продавець здійснює торгівлю товарами дистанційним способом, шляхом вчинення електронного правочину за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі «Інтернет», що дозволяє покупцям онлайн, в своєму браузері або через мобільний додаток, сформувати замовлення на покупку, вибрати спосіб оплати і доставки замовлення, оплатити замовлення (далі по тексту - «Інтернет-магазин»).

Договір купівлі-продажу - цей Договір, за яким продавець зобов'язується передати покупцеві товар на умовах, викладених нижче. Договір купівлі-продажу в силу статей 633 і 641 Цивільного кодексу України є публічним договором і офертою.

Покупець - особа, яка має намір замовити або придбати товар / товари, і яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

Продавець - ФОП Ляшенко Д.Є, що здійснює продаж товарів за допомогою Інтернет-магазину.

Публічна пропозиція (оферта) - це пропозиція Продавцем товару в його рекламі, каталогах і описах товарів, звернених до невизначеного кола осіб, якщо вона містить усі істотні умови договору роздрібної купівлі-продажу.

Товар - це перелік найменувань продукції, представлений в Інтернет-магазині, на момент оформлення замовлення Покупцем. Перелік товарів, що продаються дистанційним способом, визначається Продавцем в односторонньому порядку.

Замовлення - вибір Покупцем товару / товарів з асортиментного переліку товарів, розміщених в Інтернет-магазині, їх кількості і властивостей, виду і вартості. Оформлення та оплата замовлення Покупцем є підтвердженням того, що Покупець повністю приймає всі умови цього договору.

1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов'язується передати товар / товари у власність Покупця відповідно до замовлення Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити товар на умовах, зазначених в Договорі.

1.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

1.3. Цей договір описує загальні правові засади взаємодії Покупця і Продавця. Детальні відомості щодо актуальних умов виставлення, обробки, виконання замовлення, оплати, доставки товару вказані у відповідних розділах інтернет-магазину.

2. Формування Замовлення і передача товару.

2.1. Представлені в Інтернет-магазині відомості про товари, включаючи зображення їх зовнішнього вигляду, мають довідковий характер і не можуть в повній мірі передавати достовірну інформацію про властивості та характеристики товарів. Покупець має право до укладення договору отримати у Продавця всю необхідну йому інформацію. Оформлення Покупцем замовлення означає, що Покупець отримав всю інформацію, яка повинна бути йому надана відповідно до чинного законодавства, в тому числі Законом України «Про електронну комерцію».

2.2. Покупець оформляє замовлення за допомогою набору товару «до кошика» відповідно до технічних процедур, застосовуваних в Інтернет-магазині. При повній або частковій неможливості виконання замовлення Покупець оповіщається про це за зазначеними ним при оформленні Замовлення адресою електронної пошти або за номером телефону. За угодою з Покупцем Продавець має право замінити відсутній товар іншим, а за відсутності угоди про заміну відсутнього товару - Покупець має право відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

2.3. Покупець зобов'язаний надати Продавцю інформацію про себе, місце свого перебування і / або іншу адресу доставки та іншу персональну інформацію в обсязі, достатньому для обробки Продавцем замовлення і доставки товару. Надана Покупцем інформація повинна бути повною і достовірною включаючи, при необхідності, номер приміщення, номер внутрішнього телефону, номер домофону і т.п.

2.4. Умови доставки товарів (адресна доставка, доставка до відділення компанії-перевізника і таке інше), розвантаження, підйому на поверх і т.п. дій, які діють на момент оформлення Замовлення, визначаються у відповідному розділі в Інтернет-магазині.

2.5. Покупець згоден прийняти товар на умовах доставки, вказаної при оформленні Замовлення. Покупець зобов'язаний забезпечити особі, яка здійснює доставку, вільний і безперешкодний доступ в зазначене для доставки приміщення, в тому числі за допомогою подачі заявки в службу охорони, консьєржа тощо, або прийняти товар безпосередньо на пропускному пункті при наявності такого. У випадку вибору доставки замовлення перевізником до відповідного відділення – Продавець зобов’язаний отримати товар у відповідності до регламенту роботи компанії - перевізника.

2.6. Доставлений товар передається Покупцю за місцем його проживання (іншій вказаною адресою доставки), а при відсутності Покупця - будь-якій особі, яка перебуває в зазначеній Покупцем в якості адреси доставки квартирі (офісі). Покупець не має права пред'являти претензії, пов'язані з отриманням товару не уповноваженою особою.

2.7. Продавець має право без попереднього повідомлення виключати деякі адреси зі списку адрес, куди здійснюється доставка товарів, при наявності у Продавця сумнівів в можливості забезпечити безпеку осіб, що здійснюють доставку товарів.

2.8. Продавець забезпечує наявність на товарах упаковки, що зазвичай використовуються для подібних товарів і зберігає споживчі властивості товару при дотриманні умов його зберігання та транспортування.

2.9. Товари, що входять до Замовлення, передаються Покупцю на підставі накладної, складеної в письмовій формі. При прийомі товарів Покупець зобов'язаний оглянути їх, переконатися у відповідності доставлених товарів сформованому Замовленню і накладної (по асортименту, кількості, вартості), підписати накладну і зробити все інші дії, необхідні для прийняття товарів. Підписанням накладної Покупець підтверджує, що отримані ним товари задовольняють його вимогам по асортименту, кількості, ціні, мають належний термін придатності та гарантію. Ризик підписання накладної без перевірки лежить на Покупцеві, претензії про невідповідність поставлених товарів умовам Замовлення в цьому випадку Продавцем не приймаються.

2.10. Зобов'язання Продавця перед Покупцем вважаються виконаними безпосередньо після фактичної передачі Покупцеві товарів.

2.11. Право власності на товар, ризики втрати або пошкодження товару переходять від Продавця до Покупця в момент передачі замовлення, який підтверджується підписом Покупця на накладній.

2.12. Продавець зобов'язаний передати Покупцю товар належної якості. Якість Товару підтверджується відповідно до діючого законодавства України. Гарантія на товар надається виробником.

2.13. Покупець, якому проданий товар неналежної якості, якщо це не було обумовлено Продавцем, має право за своїм вибором вимагати: а) безоплатного усунення недоліків товару; б) пропорційного зменшення ціни; 2 в) заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу) або на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу) з відповідним перерахуванням купівельної ціни; г) відмовитися від виконання договору і зажадати повернення сплаченої за товар суми.

2.14. Повернення сплачених Покупцем за товар неналежної якості грошових коштів здійснюється в безготівковій формі. Термін повернення коштів Покупцеві - до 10 (десяти) днів з дня пред'явлення відповідної вимоги Покупця.

2.15. Особи, які здійснюють доставку Товарів, не уповноважені змінювати умови цього договору, і / або умови продажу товарів, і / або приймати претензії щодо асортименту, кількості, якості товарів. Адреса для направлення претензій: ___________________.

2.16. Продавець має право в будь-який момент до підтвердження можливості виконання сформованого Покупцем Замовлення змінити умови доставки товару в односторонньому порядку та проінформувати про це Покупця.

3. Ціна та порядок оплати.

3.1. Діючі на момент формування замовлення ціни на товари вказуються на сторінці товару у відповідному розділі Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в будь-який момент до підтвердження можливості виконання сформованого Покупцем замовлення змінити ціни на товари в односторонньому порядку.

3.3. Покупець оплачує Замовлення після підтвердження Продавцем можливості виконання сформованого Покупцем замовлення на умовах повної передоплати вартості товару, зазначеної у Замовленні, шляхом перерахування грошових коштів з банківської карти, банківського рахунку на поточний рахунок Продавця, безпосередньо через сайт Інтернет-магазину або через доступні електронні платіжні системи.

3.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

3.5. Продавець залишає за собою право в будь-який момент змінити перелік доступних способів оплати без внесення змін до цього договору. Діючі на момент формування Замовлення способи оплати вказуються у відповідному розділі інтернет-магазину.

3.6. Передача оплаченого товару компанії – перевізнику здійснюється після зарахування грошових коштів на рахунок Продавця.

4. Права та обов'язки сторін.

4.1. Продавець має право:

4.1.1. в односторонньому порядку припинити виконання Договору у разі порушення Покупцем умов цього договору;

4.1.2. отримувати від Покупця інформацію, необхідну для виконання Договору.

4.2. Покупець зобов’язаний:

4.2.1. своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

4.3. Покупець має право:

4.3.1. оформити замовлення в Інтернет-магазині;

4.3.1. оформити електронний договір з Продавцем;

4.3.2. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

5.2. Продавець не несе відповідальності за:

5.2.1. змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

5.2.2. за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

5.2.3. за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

5.2.4. за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

5.2.5. за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

5.2.6. за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

5.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

5.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

6. Вирішення спорів.

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Покупець погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з виконанням Договору, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього.

7. Інші умови

7.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://_____________.

7.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

7.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

7.4. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

7.5. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

7.6. Повне фірмове найменування Продавця і його місце знаходження вказані в розділі 7 цієї Публічної пропозиції (договору), а також в Інтернет-магазині в розділі «Контакти».

8. Порядок повернення товару належної якості

8.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

8.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

8.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

8.4. Повернення сплачених Покупцем за товар належної якості грошових коштів здійснюється в безготівковій формі. Термін повернення коштів Покупцеві - до 10 (десяти) днів з дня пред'явлення відповідної вимоги Покупця.

9. Термін дії договору

9.1. Договір вважається укладеним з моменту оплати Замовлення Покупцем на умовах Договору в Інтернет-магазині.

9.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту передачі товару компанії-перевізнику, шляхом повернення грошових коштів

9.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку у випадках передбачених чинним законодавством України.

10. Термін дії Публічної пропозиції про укладення Договору купівлі-продажу.

10.1. Ця Публічна пропозиція про укладення Договору купівлі-продажу набуває сили з моменту її розміщення в Інтернет-магазині і діє до моменту її відкликання Продавцем.

10.2. Продавець має право в будь-який час внести зміни в умови цієї Публічної пропозиції та/або відкликати її в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Продавцем змін в Публічну пропозицію, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту в Інтернет-магазину, якщо інший строк набуття сили змінами не визначений безпосередньо в тексті зміненої Публічної пропозиції.

10.3. Зміни Публічної пропозиції в усякому разі не розповсюджуються на Замовлення, оформлені та оплачені, до набуття сили такими змінами.